МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНВАЛІДІВ З ДИТИНСТВА

«Вікторія»Свідоцтво про державну реєстрацію благодійної органіцазії:


a11

Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи:


a10

Рішення про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій:


a121

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-подприємців:


Victoria_DerzhReestr_Page_1
Victoria_DerzhReestr_Page_2

Головною метою діяльності Фонду є надання фінансової, матеріальної, організаційної та іншої благодійної допомоги інвалідам з дитинства.
Предметом Фонду є участь у поданні медичної допомоги населенню та здійсненні соціального догляду за хворими інвалідами з дитинства та членам їх родин, які потребують соціальної підтримки та піклування;
Для досягнення поставленої мети, Фонд , здійснює наступні завдання:

  • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища інвалідів;
  • сприяння соціальній реабілітації інвалідів з дитинства, дітей-сиріт, малозабезпечених, безробітних та інших осіб, які потребують піклування;
  • подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також біженцям;
  • сприяння розвитку науки й освіти, реалізації науково-освітніх та оздоровчо-спортивних програм, які спрямовані на соціально-трудову адаптацію інвалідів з дитинства;
  • прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва: благодійних їдалень, пунктів безкоштовної медичної допомоги, дошкільних та інших соціальних закладів;
  • сприяння розвитку культури, здійсненню культурно-просвітницької роботи серед населення (ідей загальнолюдських цінностей, ідей добра милосердя та доброчинства);

Загальна інформація


Повне найменування: МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНВАЛІДІВ З ДИТИНСТВА „ВІКТОРІЯ”
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 33594755
Дата державної реєстрації: 25.06.2005
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: А00 №120690
Свідоцтво про державну реєстрацію видано: Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією
Код території за КОАТУУ: 8036300000
Поштовий індекс: 02091
Район: Дарницький
Населений пункт: КИЇВ
Вулиця: Харківське шосе
Будинок: 144-А
Адреса для поштової кореспонденції: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, кв. 112
Міжміський телефонний код: 044
Телефон: 4517151
Електронна пошта: ifvicto@ukr.net
Найменування банку: ПАТ «Вернум Банк» МФО 380689
Номер поточного рахунку: 26001400103394
Види діяльності за КВЕД: [88.99] Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.
Прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника: ДИРЕКТОР ФОНДУ — Сєрєбрєннікова Діана Вікторівна