ТОВ

«Агенство свіжих новин»Основними нашими завданнями є : збирання, обробки, творення, зберігання, підготовки інформації до поширення, випуску та розповсюдження інформаційної продукції і отримання прибутку від підприємницької діяльності у сфері випуску та розповсюдження власної продукції


Загальна інформація


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:


Виписка1

Виписка2

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальнісю «Агенство свіжих новин»
Скорочене найменування: ТОВ «Агенство свіжих новин»
Найменування заявника однією з іноземних мов: Limited liability company «Agency fresh news»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 40045322
Дата державної реєстрації: 02.10.2015
Серія та номер виписки про державну реєстрацію: 1 074 102 0000 056266
Код території за КОАТУУ: 8039100000
Місцезнаходження фінансової установи:
Поштовий індекс: 01032
Район: Шевченківський
Населений пункт: КИЇВ
Вулиця: Симона петлюри
Будинок: 5
Офіс:
Міжміський телефонний код: 044
Телефон: 592-24-65
Електронна пошта: freshnews@ex.ua
Найменування банку: ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123
Номер поточного рахунку: 26005010364329
Види діяльності за КВЕД: Збирання, обробки, творення, зберігання, підготовки інформації до поширення, випуску та розповсюдження інформаційної продукції і отримання прибутку від підприємницької діяльності у сфері випуску та розповсюдження власної продукції.
Прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника:Юзюк Олександ Анатолійович, Директор
Органи управління:

  • Загальні збори;
  • Директор;